Main menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันไหว้บ๊ะจ่าง

19-06-2561 Hits:70 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

วันไหว้บ๊ะจ่าง 端午节 [Duānwǔjié] วันนี้ในปฏิทินจันทรคติเป็นวันที 5 เดือน 5 ตรงกับวันไหว้บ๊ะจ่างของชาวจีน ซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องราวในวันไหว้บ๊ะจ่าง ต้นกำเนิดของ 粽子 [zòngzi] บ๊ะจ่าง มาฝากค่ะตำนานนี้เป็นเรื่องของขุนนางแคว้นฉู่ผู้รักชาติบ้านเมืองของตนท่านหนึ่งที่มีชื่อว่า "屈原 [Qū Yuán] ชวี เหยวียน" ชวีเหยวียนเกิดในสมัยชุนชิวเป็นเชื้อสายของกษัตริย์แคว้นฉู่ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์ รับใช้บ้านเมืองด้วยความภักดีและความซื่อสัตย์มาโดยตลอด

Read more

อบรมการสอนแบบ STEM

29-05-2561 Hits:62 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

เปิดอบรมศูนย์ STEM ศูนย์ สช.13-โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ตามที่ได้มีการจัดทำการอบรมให้บุคลากรจากโรงเรียนต่างๆ นั้น แต่ละกิจกรรมมีความน่าสนใจมาก

Read more

MOU พัฒนาภาษาจีน

26-12-2560 Hits:52 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ทางโรงเรียนฯ ได้ร่วมข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับมหาวิทยาลัยครูกว่างซี ประเทศจีน เพื่อพัฒนาทางการศึกษาด้านภาษาจีน โดยมีนายรมย์  พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติมาเป็นประธานฯ ในพิธีการทำข้อตกลงร่วมกัน

Read more

ข่าวสารโรงเรียน

สืบสานวัฒนธรรมจีน

15-02-2561 Hits:52 ข่าวสารโรงเรียน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางโรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีนที่ดีงาม งานนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร คุณธัชชัย สีสุวรรณ ก็ให้เกียรติมาเป็นประธาน หลังจากท่านผู้ว่าฯ ได้ตีฆ้องเปิดงานแล้ว ก็ร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครอง ไหว้เจ้าตามประเพณีตรุษจีน จากนั้น ก็เป็นการแสดงเชิดสิงโตและมังกรของน้องๆ นักเรียน เด็กๆ นั้นเต็มที่กับการแสดงจริงๆ หลายคนบอกเด็กๆ แสดงได้ดีแล้ว แต่เบื้องหลังความสนุกนั้น ต้องอยู่ที่คนให้จังหวะ ดูที่มือฉาบ นี่ขนาดฉาบแหว่งขนาดนี้ น้องยังควบคุมจังหวะได้ดี หากได้ฉาบดีๆ...

Read more

ศูนย์สอบ HSK(Hanyu Shuiping Kaoshi) และ …

10-11-2559 Hits:28 ข่าวสารโรงเรียน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนอนุบาลภู่ขจร ร่วมกับ สถาบันขงจื้อ ศูนย์สอบ HSK(Hanyu Shuiping Kaoshi) และ YCT(Youth Chinese test) สนามสอบประจำจังหวัดกำแพงเพชร กำหนดการสอบ วันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น.-10.00 น.

Read more

หนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียน

ตารางการแต่งกายของนักเรียน

01-05-2561 Hits:38 หนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

ตารางการแต่งกายของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 วันจันทร์ เสื้อจีน+กระโปรง/กางเกง (นักเรียน)

Read more

หนังสือแจ้งครู-อาจารย์ และบุคลากร

แบบบันทึกข้อมูลครู

30-06-2561 Hits:24 หนังสือแจ้งครู-อาจารย์ และบุคลากร งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

ขอให้คุณครู-อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน กรอกข้อมูลของท่านลงในแบบฟอร์ม และส่งกลับภายใน 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Read more