Login
Main menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

09-08-2561 Hits:496 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

เรียนผู้ปกครองทุกท่านทราบค่ะ เนื่องด้วยวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ทางโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจรได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ และจัดกิจกรรมวันแม่ ตั้งแต่เวลา 9.00 น.-12.00 น. โดยนักเรียนจะร่วมประดิษฐ์ของที่ระลึกให้กับคุณแม่ คุณแม่สามารถรอลูกๆ กลับไปเซอร์ไพร์สและกราบคุณแม่ที่บ้านนะคะ และช่วงบ่ายเรียนตามปกติ สามารถรับนักเรียนได้ตั้งแต่เวลา 15.15 น. เป็นต้นไปค่ะ

Read more

วันไหว้บ๊ะจ่าง

19-06-2561 Hits:371 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

วันไหว้บ๊ะจ่าง 端午节 [Duānwǔjié] วันนี้ในปฏิทินจันทรคติเป็นวันที 5 เดือน 5 ตรงกับวันไหว้บ๊ะจ่างของชาวจีน ซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องราวในวันไหว้บ๊ะจ่าง ต้นกำเนิดของ 粽子 [zòngzi] บ๊ะจ่าง มาฝากค่ะตำนานนี้เป็นเรื่องของขุนนางแคว้นฉู่ผู้รักชาติบ้านเมืองของตนท่านหนึ่งที่มีชื่อว่า "屈原 [Qū Yuán] ชวี เหยวียน" ชวีเหยวียนเกิดในสมัยชุนชิวเป็นเชื้อสายของกษัตริย์แคว้นฉู่ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์ รับใช้บ้านเมืองด้วยความภักดีและความซื่อสัตย์มาโดยตลอด

Read more

อบรมการสอนแบบ STEM

29-05-2561 Hits:380 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

เปิดอบรมศูนย์ STEM ศูนย์ สช.13-โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ตามที่ได้มีการจัดทำการอบรมให้บุคลากรจากโรงเรียนต่างๆ นั้น แต่ละกิจกรรมมีความน่าสนใจมาก

Read more

MOU พัฒนาภาษาจีน

26-12-2560 Hits:444 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ทางโรงเรียนฯ ได้ร่วมข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับมหาวิทยาลัยครูกว่างซี ประเทศจีน เพื่อพัฒนาทางการศึกษาด้านภาษาจีน โดยมีนายรมย์  พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติมาเป็นประธานฯ ในพิธีการทำข้อตกลงร่วมกัน

Read more

กิจกรรมและผลงาน

กิจกรรม 5 ฐานพาเพลินอังกฤษ-จีน พัฒนาความ…

29-09-2561 Hits:70 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเตรียมนานาชาติภู่ขจร โดยนางสาวสกลวรรณ ภู่ขจร ผู้รับใบอนุญาตจัดกิจกรรมค่าย Engchi @ CHI Camp สร้างรากฐานทางภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้กับนักเรียน โดยการสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จริง เกิดความเข้าใจสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ยังเป็นการสร้างความสามัคคีและสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในหมู่คณะ โดยแบ่งออกเป็น 5 ฐาน ดังนี้

Read more

ศึกษาดูงานหลักสูตร Thinking school

03-09-2561 Hits:46 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

เมื่อที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ได้แบ่งเป็น 2 คณะ

Read more

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 (ระด…

02-09-2561 Hits:46 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน ในรายการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Read more

Science Day and Open House

20-08-2561 Hits:37 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ทางโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร...ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และแสดงผลงานนักเรียน...ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่า..ร่วมเป็นเกียรติและชื่นชมพร้อมให้กำลังใจกับบุตร-หลาน

Read more

การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาว…

18-08-2561 Hits:39 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนของโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 24

Read more

กิจกรรมวันไหว้ครู 2561

14-06-2561 Hits:233 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ทางโรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู และกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย สำหรับการจัดพิธีไหว้ครู มีจุดประสงค์ คือ เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ เพื่อให้นักเรียนแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ในโอกาสที่เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ระลึกถึงพระคุณของคุณครู และเพื่อให้นักเรียนอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม จึงได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู โดยให้นักเรียนนำต้นเข็ม และต้นกล้วยไม้มาไหว้ครูแทนกันทำพานไหว้ครู เพราะจะประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายในการทำพาน และหลังจากนั้นนำไปช่วยกันปลูก เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Read more

กิจกรรมในห้องเรียน

22-11-2559 Hits:171 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

ชั้นอนุบาลGenius (s) กับกิจกรรมในห้องเรียน นอกจากเด็กๆ จะเรียนกับคุณครูแล้ว เด็กๆยังสนุกสนานกับการเรียนโดยใช้สื่อที่ทันสมัยอีกด้วย

Read more

อนุบาล 1G กับการเรียนวิชาดนตรี

21-11-2559 Hits:148 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นอนุบาล 1G กับการเรียนวิชาดนตรี นักเรียนได้สัมผัสกับเครื่องดนตรีของจริง ทำให้นักเรียนมีความสนใจ และเรียนรู้ได้เข้าใจมากขึ้น

Read more

สนุกกับการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

15-11-2559 Hits:187 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้น ป.4G สนุกกับการเรียนรู้วิชาภาษาไทย กับกิจกรรมในหัวข้อสำนวนสุภาษิตไทย ได้สำนวนกันไปเยอะเลยใช่ไหมคะเด็กๆ

Read more

เรียนการบวก-การลบ

28-10-2559 Hits:158 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

น้องๆ อนุบาล 1G สนุกสนานกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics) เรื่องการบวก-การลบ ความมั่นใจไม่ได้มาจากการทำอะไรถูกต้องอยู่เสมอ แต่มาจากการไม่กลัวที่จะผิดต่างหาก

Read more

ข่าวสารโรงเรียน

สืบสานวัฒนธรรมจีน

15-02-2561 Hits:157 ข่าวสารโรงเรียน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางโรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีนที่ดีงาม งานนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร คุณธัชชัย สีสุวรรณ ก็ให้เกียรติมาเป็นประธาน หลังจากท่านผู้ว่าฯ ได้ตีฆ้องเปิดงานแล้ว ก็ร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครอง ไหว้เจ้าตามประเพณีตรุษจีน จากนั้น ก็เป็นการแสดงเชิดสิงโตและมังกรของน้องๆ นักเรียน เด็กๆ นั้นเต็มที่กับการแสดงจริงๆ หลายคนบอกเด็กๆ แสดงได้ดีแล้ว แต่เบื้องหลังความสนุกนั้น ต้องอยู่ที่คนให้จังหวะ ดูที่มือฉาบ นี่ขนาดฉาบแหว่งขนาดนี้ น้องยังควบคุมจังหวะได้ดี หากได้ฉาบดีๆ...

Read more

ศูนย์สอบ HSK(Hanyu Shuiping Kaoshi) และ …

10-11-2559 Hits:165 ข่าวสารโรงเรียน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนอนุบาลภู่ขจร ร่วมกับ สถาบันขงจื้อ ศูนย์สอบ HSK(Hanyu Shuiping Kaoshi) และ YCT(Youth Chinese test) สนามสอบประจำจังหวัดกำแพงเพชร กำหนดการสอบ วันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น.-10.00 น.

Read more

หนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียน

ตารางการแต่งกายของนักเรียน

01-05-2561 Hits:168 หนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

ตารางการแต่งกายของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 วันจันทร์ เสื้อจีน+กระโปรง/กางเกง (นักเรียน)

Read more

กระทู้ล่าสุด