Sample Image
 1. Sample Image

บัญชี Google ช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น Google ได้หลายอย่าง เมื่อมีบัญชี Google นักเรียนจะดำเนินการต่อไปนี้ได้

 • ส่งและรับอีเมลโดยใช้ Gmail
 • ค้นหาวิดีโอโปรดเรื่องใหม่ใน YouTube
 • ดาวน์โหลดแอปจาก Google Play

ขั้นตอนการสมัครใช้งานบัญชี Google

 1. เปิดเว็บบราวเซอร์ Google Chrome
 2. คลิกที่ปุ่ม
 3. ให้นักเรียนใส่ข้อมูลของนักเรียนให้ครบทุกช่อง ไม่ต้องมีคำนำหน้าชื่อ (เด็กชาย, เด็กหญิง)
  ชื่อผู้ใช้ (Username) ต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น สามารถใช้ (แนะนำให้ใช้เป็นชื่อจริง หรือชื่อเล่น ไม่ควรยาวเกินไป เพราะจะทำให้จำยาก)
  หมายเหตุ: การตั้งชื่อไม่สามารถไปซ้ำกันได้ ตรงนี้ขอให้นักเรียนพิจารณาชื่อให้เหมาะสม เพราะชื่อไม่สามารถเปลี่ยนได้ในภายหลัง)
  กำหนดรหัสผ่าน (Password) โดยใช้เป็นตัวเลข หรือตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ สามารถผสมกันได้ อย่างน้อย 8 ตัว
  จากนั้นยืนยันรหัสผ่านโดยใส่ค่าให้ตรงกันกับที่กำหนดไว้ (สามารถคลิกที่  เพื่อให้แสดงให้เห็นอักขระที่พิมพ์)


 4. คลิกปุ่ม 
 5. ถึงขั้นตอนนี้ นักเรียนจะต้องเตรียมมือถือพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถใช้งานได้ เพื่อใช้ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ โดยป้อนหมายเลขโทรศัพท์จำนวน 10 หลัก
 6. คลิกปุ่ม 
 7. ระบบจะทำการส่งรหัสยืนยัน 6 หลักไปที่โทรศัพท์ตามหมายเลขที่ลงทะเบียน
 8. คลิกปุ่ม 
 9. ในขั้นตอนนี้ นักเรียนควรเตรียมโทรศัพท์ e-mail สำรอง อาจเป็น e-mail อื่นของเราที่มี หรือของเพื่อนก็ได้ (เพื่อใช้ในกรณีลืมรหัสผ่าน)
 10. ระบุวัน เดือน ปีเกิดของนักเรียน (แต่ปีเกิดให้นักเรียนระบุเป็น 2000 เนื่องจากข้อจำกัดอายุการใช้งาน)

 11. คลิกปุ่ม 

 12. คลิกปุ่ม 
 13. คลิกปุ่ม 
 14. นักเรียนสามารถเข้าใช้งาน Google ได้แล้วครับ
วิธีสมัครใช้งานบัญชี Google https://www.pookajorn.ac.th/images/data/informations/google/apps_for_education.png Super User

เกี่ยวกับโรงเรียน

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร (Triam nanachart Pookajorn School) เลขที่ 13/8 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์  055-713765

Find our more