เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ทางโรงเรียนฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ศูนย์ภาคกลาง) จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อคัดเลือกตัวแทนของภาคกลางเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศต่อไป เป็นการแข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน โดยตัวแทนของโรงเรียน ได้แก่

วันที่10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร น.ส.สกลวรรณ  ภู่ขจร (ครูเน็ท) ผู้บริหารโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร และ น.ส.ขจรวรรณ (ครูนุ่น) ภู่ขจร ผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติทีซีอี นำครูและเด็กนักเรียนเข้าอวยพรพร้อมมอบผลไม้ ขนม สิ่งของมงคล ให้พ่อเมืองกำแพงเพชร นายเชาวลิตร  แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องในวันตรุษจีน เพื่ออวยพรให้ท่านผู้ว่าฯอยู่เย็นเป็นสุข ร่ำรวย โชคดีตลอดปี โดยพ่อเมืองมอบของที่ระลึกและอวยพรให้แก่คณะผู้บริหารครูและนักเรียน เช่นกัน

เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 ทางโรงเรียนฯ ได้นำนักเรียนทัศนศึกษา ณ อุทยานปรวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตั้งอยู่ในเขตตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไม่ไกลจากจังหวัดสุโขทัยเท่าใดนัก ลักษณะของศิลปะและสถาปัตยกรรมในอุทยานแห่งนี้เป็นศิลปะแบบเดียวกับที่ปรากฏในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีโบราณสถานที่สวยงามและขนาดใหญ่มากมาย หลายแห่งในอดีตเมืองกำแพงเพชรถือเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของอาณาจักรสุโขทัย ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ประกอบด้วยสถานที่สำคัญ ได้แก่

 1. สระมน
 2. พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ
 3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร
 4. ศาลพระอิศวร
 5. วัดพระแก้ว
 6. วัดพระธาตุ
 7. วัดพระสี่อิริยาบถ
 8. วัดช้างรอบ

 • ehp-04.png
 • ehp-05.png
 • ehp-06.png
 • ehp-07.png
 • ehp-08.png
 • ehp-09.png
 • ehp-10.png
 • ehp-11.png
 • ehp-12.png
 • ehp-13.png
 • ehp-14.png
 • ehp-15.png
 • ehp-16.png
 • ehp-17.png
 • ehp-18.png
 • ehp-19.png
 • ehp-20.png
 • ehp-21.png
 • ehp-22.png
 • ehp-23.png

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทางโรงเรียนฯ ได้จัดพิธีไหว้ครู ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ที่ได้เข้ารับรางวัลทางวิชาการ ดังรายการต่อไปนี้

เด็กหญิง วรรณิชา  เกษมสุข และเด็กหญิง ณัฏฐณิชา ดิษฐภู่ ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ได้รับคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้เข้าร่วมค่ายจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) เพื่อสร้างนวัตกรรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรม เดอะพาลาซโซ่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

   ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ในรายการตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนระดับภาค และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศต่อไป